GSI - Global Solutions Industrie
Certifié IFS Brokers

IFS to norma opracowana w 2003 r., której celem jest zebranie wymagań w zakresie jakości i bezpieczeństwa dotyczących podmiotów z sektora sklepów wielkopowierzchniowych. W 2014, spółka GSI była jednym z pierwszych przedsiębiorstw z sektora mięsnego, które uzyskało certyfikat IFS BROKER (przeznaczony dla pośredników); spółka odnowiła certyfikat na wyższym poziomie w 2015 r.
Ta oficjalna forma uznania odzwierciedla nasze zaangażowanie w podnoszeniu jakości, którego głównym celem pozostaje utrzymanie zadowolenia naszych klientów i konsumentów. Odnowienie certyfikatu jest etapem, który wpisuje się w naszą politykę stałego doskonalenia, która ma wzmacniać zaufanie naszych klientów i wzmacnić nasze partnerstwa.

Logos Agriculture biologique

GSI wprowadza także na rynek produkty rolnictwa ekologicznego; to rodzaj produkcji, którego oryginalność zasadza się na praktykach uprawy i hodowli uwzględniających dbałość o naturalną równowagę. Dlatego też ten typ rolnictwa wyklucza stosowanie syntetycznych środków chemicznych i GMO oraz ogranicza stosowanie dodatków.

Logos labels viandes

GSI postanowiła wprowadzać na rynek między innymi produkty pochodzenia francuskiego. Logo Viande de France gwarantuje, że mięso pochodzi od zwierząt urodzonych i hodowanych we Francji, których ubój, rozbiór i przetwórstwo przeprowadzono we Francji.
Stanowi także zapewnienie co do sposobu produkcji z poszanowaniem środowiska, dobrostanu zwierząt żywionych w sposób zdrowy i zrównoważony.

Następny rozdział
Aby rozwijać niezawodną sieć, przeprowadzamy rygorystyczną selekcję i ewaluację naszych partnerów:
  • Stała aktualizacja poziomu obsługi po każdej dostawie.
  • Systematyczny monitoring działań korygujących.
  • Automatyczne wsparcie pierwszych produkcji.
Systematyczny i sformalizowany nadzór, który zapewnia konsumentowi stałą jakość dzięki:
  • Audytom kontrolnym naszych partnerów.
  • Kontrolom naszych linii produkcyjnych w czasie regularnych wizytacji w zakładach.

HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa spożywczego.
Dzięki szczegółowej analizie zagrożeń, umożliwia ograniczenie ryzyka fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego, na jakie mógłby być narażony konsument, na każdym etapie procesu produkcji.
Przygotowaliśmy dla każdej rodziny produktów naszą własną procedurę HACCP i sprawdzamy w przypadku każdego artykułu, czy procedura HACCP naszych partnerów uwzględnia zidentyfikowane przez nas zagrożenia oraz czy narzędzia do kontroli tych zagrożeń zostały wdrożone (zwłaszcza CCP (Critical Control Point), czyli krytyczne punkty kontroli).

Z każdym nowym partnerem wypełniana jest pogłębiona ankieta referencyjna.
Następny rozdział
Nadzór nad procesami i kontrolami, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zadowolenie klienta.
Zapewnienie nadzoru i przestrzegania procesów produkcji.
Zaangażowanie naszych zespołów w celu rozwiązywania problemów przemysłowych.

Kontroli należy się spodziewać na każdym etapie zgodnie ze specyfikacją:

  • Identyfikacja gatunków zwierząt (test DNA).
  • Analizy bakteriologiczne.
  • Analizy histologiczne.
  • Dostosowane plany kontroli fizyko-chemicznej.
Następny rozdział
Identyfikowalność pod kontrolą na rzecz niezawodności informacji i szybkości działania.
Wszystkie dane charakterystyczne są bezpośrednio rejestrowane za pomocą komercyjnego oprogramowania do zarządzania, które jest dostosowane do naszej działalności, dzięki czemu są łatwiej dostępne.
Współpracujemy ściśle i bezpośrednio z ubojniami i podmiotami przemysłowymi, aby zagwarantować niezawodną i szybką identyfikowalność.
Etiquette de traçabilité