GSI - Global Solutions Industrie

Informacja prawna

Przeglądana witryna jest własnością spółki GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS:

 • Siedziba spółki:

  GLOBAL FOODS SOLUTIONS
  1 Place Saint-Louis - BP 1273
  11492 CASTELNAUDARY CEDEX
  Francja

 • Tel: +33 (0)4 68 94 39 45 - Faks: +33 (0)4 68 94 89 84
 • Adres e-mail: contact@gf-solutions.fr
 • Siret: 509 448 056 00028 RCS CARCASSONNE

PRZYGOTOWANIE, PROJEKT, HOSTING I OCHRONA WITRYNY

Wszystkie dane dotyczące witryny internetowej są dostępne za pośrednictwem tego linku:

 • Szata graficzna: Nicolas De Cet
 • Projekt witryny: SMorillon
 • Dostawca usług hostingowych: OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1 FRANCJA
 • Dyrektor ds. publikacji: Guy SPANGHERO.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zgodnie z ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zmieniającej ustawę nr 78- 17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych i swobód, użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany, poprawienia i usunięcia dotyczących go danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może skontaktować się z nami przesyłając wiadomość na następujący adres e-mail: contact@gs-industrie.fr. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może także nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Dostęp do witryny www.gs-industrie.fr zapewnia użytkownikowi niewyłączne prawo do korzystania z niej na użytek prywatny. Informacje zamieszczane w witrynie www.gs-industrie.fr, w szczególności teksty, zdjęcia, logotypy, marki, wiedza fachowa itp. stanowią dzieła w rozumieniu kodeksu własności intelektualnej i są własnością spółki GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS. W tym sensie kopiowanie, w całości lub w części, bez zgody spółki GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS jest niezgodne z prawem. Korzystanie z witryny do celów handlowych lub reklamowych jest niezgodne z prawem francuskim, a więc zabronione.

W związku z tym użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za sposób korzystania z witryny. Do użytkowników należy zadbanie, by korzystać z witryny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) w kontekście danych osobowych.

LINKI

Umieszczenie hiperłączy przez osoby trzecie kwalifikuje się jako niewłaściwą działalność rynkową lub zniesławienie. Należy uzyskać zgodę spółki GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS, z którą można się skontaktować bezpośrednio poprzez administratora witryny. Odpowiednia zgoda zostanie udzielona, jeżeli linki nie naruszają interesów spółki GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS i gwarantują możliwość zidentyfikowania przez użytkownika GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS jako źródła w dokumencie. Podobnie GLOBAL SOLUTIONS INDUSTRIE SAS proponuje linki prowadzące do witryn osób trzecich. Linki są umieszczane w porozumieniu z zainteresowanymi witrynami.

PRAWO WŁAŚCIWE

W razie sporu jedyną właściwą instancją są sądy francuskie.